Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for March, 2016

As a reminder

March 25, 2016 By: Huyen The Category: RVA News No Comments →

Hoa A Đ1

CHƯƠNG TRÌNH CHÂM CỨU NĂM 2016

March 18, 2016 By: Huyen The Category: RVA News No Comments →

Đến hẹn lại lên , năm nay Phòng Châm Cứu Tre Xanh từ Florida do Thầy Tâm hướng dẫn  sẽ trở lại Richmond để phục vụ bà con trong vùng và các vùng phụ cận từ ngày 2 tháng 4  đến ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở sinh hoạt của Hội Người Việt RM số 6417 Rigsby Rd. Richmond , VA 23226 từ  7AM đến 6PM mỗi ngày . Hội Người Việt kính mời quí vị và gia đình có nhu cầu muốn trị liệu có thể lấy hẹn trước  qua các số ĐT : 813-464-0967 (Phòng Tre Xanh) hay 804-833-1371 (A.Dinh) và 804-833-8610 (A.Huyền) để khỏi chờ đợi. Hoặc Quí vị có thể đến khám tùy theo giờ giấc thuận tiện của mình và gia đình vì Phòng Châm cứu cũng hoan nghinh khách vãng lai. Xin trân trọng thông báo và kính mời quí vị xem thêm chi tiết  trong tờ Flyer dưới đây.

poster-newest_VA_4_2_16_v2

 

 

RVA logo

Founded 6/15/2005