Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for June, 2005

Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Sáng Lập Hội Người Việt Richmond

June 15, 2005 By: admin Category: RVA News No Comments →

For English, click here.

Dương Dinh, Trưởng Ban Tổ Chức

Kính thưa quí cha

Kính thưa Sư Kim Cang

Kính thưa quí vị tôn trưởng

Thưa các bạn

Thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi được tiếp đón quí vị ở đây đêm nay. Phải nói rằng sự hiện diện của quí vị đã biểu lộ mối quan tâm sâu sắc đến các sinh hoạt cộng đồng và cũng là niềm khích lệ lớn lao cho các hoạt động của anh em chúng tôi.

Thưa quí vị: Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, người Việt chúng ta bỏ xứ ra đi tìm sự sống nơi đất khách quê người. Và may mắn cho chúng ta là tại đất tạm dung này, người Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp đón, cho chúng ta một cơ hội làm lại cuộc đời, để xây dựng lại và tìm kiếm lại những gì mà chúng ta đã bị mất đi tại quê nhà.

(more…)