Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for July, 2015

THÔNG BÁO

July 10, 2015 By: Huyen The Category: RVA News No Comments →

Hội Người Việt Richmond có 2 chương trình giúp đỡ cho Cộng đồng Người Việt như sau :

1. Vào 2 ngày 7/26 và 8/2/2015  từ 1PM  – 5PM  tại Trụ sở Sinh hoạt Hội Người Việt giúp các Đồng bào có Quốc tịch nhưng chưa có Thẻ cử tri  làm thủ tục đăng ký bầu cử.

2. Giúp Quí vị Cao niên làm các thủ tục về hưu (SSA) và Medicare trong các ngày Trụ sở Hội mở cửa (Sau khi Phòng Châm cứu Tre Xanh kết thúc.)

Hội kính mời các Quí vị và Đồng bào có nhu cầu  đến Hội đúng ngày giờ nêu trên để được hướng dẫn giúp đỡ. Đây là các chương trình Công tác Xã hội thường xuyên hàng năm của Hội (hoàn toàn miễn phí).

Toàn thể các Anh Chị Em Hội viên rất vui lòng chờ đón giúp đỡ Quí vị Đồng bào.