Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for April, 2014

4/19/2014 Chili Cook Off

April 21, 2014 By: chinhdo Category: RVA News No Comments →

Chili Cook Off 2014

Two RVA members and 15 volunteers participated in the Chili Cook Off on Saturday, 4/19/14 at the Richmond International Raceway. Over 20,000 people attended this event this year. The RVA volunteered at the beer truck to raise money for this year Community Day. Thank you to all volunteers for your hard work. We hope you had as much fun as we did! We are planning to do this again next year. Hopefully, we will have more members to join us.

The 17th Annual Asian American Celebration / Hội Chợ Á Châu năm 2014

April 09, 2014 By: chinhdo Category: RVA News No Comments →

17th Asian American Celebration

The 17th Annual Asian American Celebration will be held on Saturday, May 3th, 2014 at the Greater Richmond Convention Center, from 11am to 7pm. This year theme is “Sport & Games”. The event is sponsored by the Asian American Society of Central Virginia. Sixteen different countries from Asia participated in this year celebration. Over ten thousand people attended this event each year. This is the 9th year that the RVA participating in this celebration. At the Vietnamese food booth, we will have Vietnamese sandwiches “bánh mìgà”, spring rolls, eggrolls, and Vietnamese coffee. All profits from the food booth benefited the RVA’s Annual Achievement Awards Day.

Hội Chợ Á Châu năm 2014 đuợc tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng Năm, 2014 tại Trung Tâm Greater Richmond Convention. Chủ đề năm nay là về Thể Thao & Trò Chơi Á Châu. Ngày hội chợ này đuợc tổ chức do Hội Asian American Society of Central Virginia. 16 quốc gia Á Châu tham dự trong ngày hội chợ này. Trên mừơi ngàn ngừơi đến tham dự mổi năm. Đây là năm thứ 9 mà hội Ngừơi Việt Richmond đã tham dự trong buổi Hội Chợ Á Châu này. Tai gian hàng bán đồ ăn, HNVR đã có bán bánh mi gà, chả giò, gỏi cuốn và café sữa đá.

Những lợi tức trong gian hàng bán đồ ăn này se đóng góp vào chi phí cho ngày phát phần thưởng cho các em hoc sinh trong ngày cộng đồng năm nay.