Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Archive for December, 2005

Dạ Vũ Văn Nghệ Tết Bính Tuất 2006 / Vietnamese New Year 2006 Dance Concert

December 15, 2005 By: admin Category: RVA News No Comments →

HNVR Xin Hân Hạnh Cống Hiến Quý Vị Buổi Văn Nghệ Dạ Vũ Mừng Xuân Bính Tuất với Thiên Kim và Hạ Vy, cùng với ban nhạc Fantom Star!

Ngày giờ: Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2006. Đúng 7g tối – 12g30 sáng

Địa điểm: Sheraton Park South Hotel, 9901 Midlothian Turnpike, Richmond, Virginia 23235. Phone: (804) 323-1144

2006 Dance Concert

RVA is proud to bring you the 2006 New Year Dance Concert, with Thiên Kim và Hạ Vy, with the Richmond band Fantom Star.

Time: Saturday, Jan 21, 2006, from 7 PM to 12:30 AM

Location: Sheraton Park South Hotel, 9901 Midlothian Turnpike, Richmond, Virginia 23235. Phone: (804) 323-1144