Richmond Vietnamese Association (Richmond, VA) / Hội Người Việt Richmond VA

Web site of the Richmond Vietnamese Association (Hoi Nguoi Viet Richmond), in Richmond, VA Virginia, USA
Subscribe

Dạ Vũ Gây Quỹ Chùa Viên Giác / Fundraising Dance Concert for Vien Giac Temple

October 17, 2007 By: chinhdo Category: RVA News No Comments →

Vào ngày 24 tháng 11, 2007, Hội Người Việt Richmond và Chùa Viên Giác sẽ tổ chức một đêm dạ vũ gây quỹ cho Chùa. Chương trình dạ vũ có sự đóng góp của hai ca sĩ lừng danh Lương Tùng Quang và Thanh Trúc, cùng với ban nhạc The Spotlight.

 • Ngày giờ: 24 tháng 11, 2007, 7 PM – 12 AM
 • Địa Điễm: Hội Trường The Showplace, 3000 Mechanicville Tnpk, Richmond, VA 23223
 • Giá Vé: $40 nếu mua trước; $50 mua tại cửa. Muốn mua vé, xin liên lạc với Tuấn, 804-247-1843. Hoặc bạn có thể mua vé ở các địa điễm sau đây:
  • Chùa Viên Giác: 553-1175
  • Kim’s Bakery
  • Phớ Số 1: 6403 Rigsby Rd, Richmond, VA
  • Cô Thuận: 672-7652
  • Đức Lê: 314-9855

Vien Giac 2007 Concert with Thanh Truc and Luong Tung Quang

The Richmond Vietnamese Association and Vien Giac Buddhist Temple will host a fund raising dance concert on November 14, 2007. Proceeds will benefit Vien Giac Temple. Vietnamese singing sensations Luong Tung Quang and Thanh Truc will be the headliners, with music by The Spotlight Band.

 • Date and Time: 11/24/2007, 7 PM – 12 AM
 • Location: The Showplace, 3000 Mechanicville Tnpk, Richmond, VA 23223
 • Tickets: $40 per person if purchased in advance; $50 at the door. To purchase tickets, contact Tuan, 804-247-1843. You can also purchase tickets from the following locations/contacts:
  • Chùa Viên Giác: 553-1175
  • Kim’s Bakery
  • Phớ Số 1: 6403 Rigsby Rd, Richmond, VA
  • Cô Thuận: 672-7652
  • Đức Lê: 314-9855